Колко са приходите от синята зона в Боровец и затруднява ли се трафикът?

85 246лв. са приходите от скоби, от SMS за този период са 10 357лв

Съветникът Васил Зашкев попита по време на вчерашната сесия кмета на Самоков за приходите от синята зона в Боровец.

Въпросите бяха:

Какви са приходите от обособената синя зона в Боровец за периода, откакто функционира?

Какви са разходите за същия период?

Колко от тези приходи са от СМС и колко са поставените апарати?

Как и на кого се отчитат служителите, обслужващи синята зона в Боровец? Има ли издадени актове от НАП на служители, обслужващи зоната в Боровец и ако да – кой ще плати, Община Самоков ли?

Считате ли, че с обособената синя зона в Боровец, която обхваща целия курорт, режимът на движение се подобри, не създаде ли това повече затруднения на местните хора, работещи там?

В отговор кметът Вл. Георгиев заяви: “Приходите от таксите за дневен престой и освобождаване от техническо средство скоба в синята зона в Боровец от месец декември до сега са 85 246лв., разходите за същия период са 23 082лв. – те не са само за възнаграждения на хората, а са за талоните, за автомобила, който обслужва скобите. Приходите от SMS за този период са 10 357лв., а от паркинг автоматите са 340лв., служителите, обслужващи синята зона се отчитат ежедневно на отговорника за синята зона в Боровец, той се отчита ежеседмично на касата на Общината с приходни касови ордери на база издадени касови бележки за поставени скоби и от реално продадените талони. Извършени са проверки от органите на НАП, за които има съставени протоколи, но до момента няма съставени актове, или поне на мен такива не са известни – за установяване на административни нарушения и наложени глоби на служителите от синята зона. Режимът на платено паркиране облекчи трафика и задръстването по главните улици в Боровец. В Общината няма подадени сигнали от местните хора, които раобтят в курорта за настъпили затруднения за тях след въвеждане на режима. До момента има входирани 259 заявления на хора, които работят в Боровец и са им издадени талони за паркиране“ – заяви кметът.

„Не знам дали имате до Вас оплаквания, г-н кмете, но има оплаквания от местните хора, че те няма къде да паркират, като ходят на работа и това за тях е ежедневие. Мисля, че когато се взима решение, то трябва да е в полза на гражданите. Те катерогично не одобряват това решение. Приходите – сравнявайки броя на автомобилите, които паркират в целия курорт в синя зона, приходите на този етап… не знам дали са коректно отбелязани? Системата за SMS в почивните дни казаха, че не работи, вярно ли е това? – бе част от въпроса на съветника.

„Не съм съгласен, че системата не работи и нямаме нито един сигнал, че тя не работи. Нямаме подадено оплакване. Откъде имате тази информация, свише ли Ви е дадена? – отговори кметът на Самоков.

„На територията на целия курорт има над осем частни терена, които се използват за частни паркинги, там ние не взимаме такса. На всички, които имат трудови правоотношения с работодатели в Боровец, се издават талони за паркиране и това ги облекчава. Лицето, на което се отчитат таксите, отговорникът, е Борислав Борисов, който има и договор“ – поясни изчерпателно кметът.

Както е известно, Борисал Борисов е бивш съветник от БСП, синът му, Любомир, е настоящ съветник от БСП.