Колко са парите от синята зона в Боровец и Самоков, попита съветникът д-р Димитър Панев

От синя зона в Боровец и в Самоков през миналата година са отчетени 30 215лв., съответно – 93 215 и паркинги в Боровец и Самоков – талони – 73 434лв.“ – тези данни посочи пред съветниците по време на сесията им вчера Бранимира Бодурова в отчет на общинска администрация. Цифрите провокираха съветникът д-р Панев да представи тезата си за приходите от паркиране в Боровец и в Самоков и да зададе въпроси.

„Много неща се прочетоха тук. Връщаме се отново на темата за прословутата Синя зона в Боровец и Самоков. Преди две години аз гласувах за въвеждането им, но сега се разочаровах. Излиза, че от абонаменти в Боровец и в Самоков има 123 000лв. Т.е. ние натовархме бизнеса и честните данъкоплатци, които живеят и работят в центъра на града и работят в Боровец. Тук не е разбито, дадено е общо от паркинги в Самоков и Боровец 73 000лв. Хубаво беше да бъде представено колко от Самоков и колко от Боровец. Но и по тези цифри – ако ги разделим на две, излиза по 36 000лв. на година от талони и SMS-и, т.е. на ден в сезона в Боровец излза по 400 лв. на ден. Ако средно седят колите по 4 часа паркиране по 1,50лв., са 6лв., като имате предвид, че на ден се превъртат много хора, идват хора карат ски до обяд, други следобяд, още едни идват нощно каране. Четири месеца се карат ски и през деня, и през нощта….къде отиват парите? Излиза, че паркират около 90 и 100 коли… Това излиза по най-елементарните сметки, няма го отчета подробно. Само събота и неделя пракират над 1 000 – 2 000 коли в Боровец. Само за зимния период, а има синя зона в Боровец и в Самоков и през лятото. Не мога да приема, че толкова малко постъпват от талони и SMS-и.“ – сподели съветникът д-р Димитър Панев.

Той попита още колко пъти са правени внезапни проверки на служителите на паркингите в Самоков и Боровец. „Нека делигираме права на общински съветници за проверки с представители на полицията и да се види колко са платили, колко са събрани. Освен това чуваме, че има пренасочване от общинските паркинги към частните и имало подялба, нека се провери и това вярно ли е?“ – настоя д-р Димитър Панев.

Той сподели, че на негови близки на паркинга пред кабинката е бил отрязан горната част на талона и им е даден талон за 10лв. Кметът Владимир Георгиев отговори, че на следващата сесия ще бъде представен отчет поотделно за постъпилите средства от паркинги съответно за Самоков и Боровец. „На следващата сесия ще дадем отчет, подробна справка. Не възразявам да се направят съвместни проверки, в това число и от съветници. Нямаме такъв талон за 10лв. за паркинг“ – отговори кметът.