Колектор се запушил, месеци наред язовирът се замърсявал, съставиха актове

Днес Самоков влезе днес наранина във всички новинарски емисии с новината за замърсяване на язовира. Причината е запушен колектор. Канална вода се влива в язовир Искър месеци наред. „Мръсният поток идва от Самоков и вече няколко месеца отива в язовира, вместо към пречиствателната станция“ – сигнализират самоковци. Проблемът е в запушването на мръсния канал в източната част на града. Работим по проблема и в момента. Щом открием къде е повредата, ще я отстраним. Колекторът е строен през 90-те години“ – каза пред сайта „Самоков инфо“ Венцислав Тодоров – шеф на ВиК – Самоков.

„Река Искър също е видимо замърсена и в нея, освен отпадната вода от канала, плуват всякакви боклуци. Пътят на реката преминава през няколко села преди да се влее в язовира. Водата от него пък отива за снабдяване на София“ – съобщиха днес всички електронни медии.

 

Няма превишаване на показателите на река Искър, които са в норма. Това показали резултатите от експресен анализ направен след проверка на място днес във връзка със сигнала за изтичане на отпадъчни води от канализационен колектор на Самоков в реката. За резултатите информира Регионалната екоинспекция-София днес в сайта си.
Сигналът е получен в 18 ч. на 15 август (понеделник) в РИОСВ – София. Извършена е незабавна проверка.

Установено е, че има изтичане на част от отпадъчните води в колектора на градската канализационна система на Самоков, следствие от запушване на канализацията. Извършено е експресно изследване и са взети водни проби за физико-химичен анализ. Показателите били в норма. Пробите за двата анализа са взети от изхода на ревизионната шахта, от реката след смесване на изпуснатите води от колектора и преди изпускане на отпадъчните води.

На оператора ВиК ЕООД ще бъде съставен акт за установено административно нарушение (АУАН) .
На кмета на община Самоков ще бъде съставен АУАН за установеното наличие на отпадъци от опаковки по поречието и прилежащите територии.

Директорът на РИОСВ – София е уведомила Регионална здравна инспекция София и РЗИ в Софийска област за настъпилата авария, за предприемане на действия по компетентност.