Кои ще са защитени и средищни школа в Самоковско

На вчерашната си сесия съветниците взеха решение относно определяне на защитено училище на територията на община Самоков. На министъра на образованието и науката се предлата Основно училище „Васил Левски” – с.Ярлово да бъде включено в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022 година. Сходно е и друго решение за определяне на средищни детски градини и средищни училища на територията на община Самоков за учебната 2021/2022 година.

Решението е за приемане в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 да бъдат включени следните детски градини и училища: ДГ „Детелина”,  ДГ„Звънче”, ОУ „Васил Левски”, с.Ярлово,  ОУ „Димчо Дебелянов”, с.Говедарци,  „Христо Смирненски”, с.Радуил, ОУ „Митр.Авксентий Велешки”, гр.Самоков,  НУ „Станислав Доспевски”, гр.Самоков,  СУ „Отец Паисий”, гр.Самоков,  ОУ „Христо Максимов”, гр. Самоков. В МОН следва да се внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката в указания срок съгласно чл.3, ал.2 от ПМС 128/29.06.2017 г.