Кои ще бъдат кметове в Самоковско до избор на старите или на нови през откомври

Администрацията е предложила власти, които ще бъдат на поста „кмет“ до избиране на нови, или досегашните, след победа на изборите. Ако досегашен кмет се кандидатира за поста, който е заемал, няма право да бъде на длъжността. Затова предстои да се вземе решение от съветниците, с което да се одобри предрожението на кметската докладна. Проектът за решение е следният:

Общински съвет – Самоков избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Самоков – Люба Евгениева Кленова – заместник кмет, за времето от обявяване на резултатите от изборите до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в община Самоков, за времето от обявяване на резултатите от изборите до полагане на клетва на новоизбрания кмет:

Марияна Чупетловска – кметство с.Алино

Димитрина Владимирова – кметство с.Бели Искър

        Мария Цветкова – кметство с. Белчин

           Людмила Шуманова- кметство с.Говедарци

        Елена Попова-кметство с.Горни Окол

        Тодорка Праскова- кметство с.Доспей

 Мариана Златева- кметство с.Драгушиновоо

 Мариянка Зашева- кметствос.Злокучане

 Емилия Александрова- кметство с.Ковачевци

        Георги Деянов- кметство с.Клисура

        Тодорка Маркова- кметство с.Маджаре

 Росица Атанасова- кметство с.Мала Църква

 Красимира Димитрова- кметство с.Марица

 Емилия Александрова – кметство с.Поповяне

Димка Механджийска- кметство с.Продановци

           Лидия Лазарова-кметство с.Радуил

 Елка Смерикарова- кметство с.Райово

 Десислава Георгиева- кметство с.Рельово

 Мая Велчева – кметство с.Широки дол

 Георги Деянов -кметство с.Ярлово

Решението е приложимо в случай на регистриране на действащия кмет на община, кметство или кметски наместник като кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и е неотносимо за кметовете, които не са регистрирани за участие в предстоящите местни избори.