Книга на Маркес излиза на български над 50 години, след като е написана

Magic book with magic lights

Късно достигнал до нас художествен пътепис на Габриел Гарсия Маркес ни отвежда отново във времето на социализма, на първите открити критики към култа на личността, на „Желязната завеса“. Макар погледът да е на журналист, т.е. на „човек отвън“, излязлото за пръв път през 1978 г. „пътешествие през социалистическите страни“ е свидетелство на доброто и лошото от времето „на реалния социализъм“. Пътеписът разказва за ГДР, Чехия, Унгария и Полша, който Маркес е преминал на път за фестивал на младежта и студентите в Москва.

По повод на новата книга, която скоро излиза в България – „Пътешествие по Източна Европа“, Феня Декало се среща с нейната преводачка от испански Емилия Юлзари, която живее в Израел и преподава „Превод“ в Еврейския университет в Ерусалим. За БНР преводачката сподели:

„Какво да кажа, че е непреходно, след като ние преминахме през всички възможни преходи от писането на тази книга! Тя е писана през 1957-а, издадена е 20 години по-късно най-напред, а аз я превеждам още колко години – 30, може би, по-късно. Искам да обърна внимание, че в много от своите произведения Маркес се уповава на своите инстинкти, понякога дори предявява предразсъдъци, а тук той изразява едно пророчество – 32 години преди падането на Берлинската стена, той пише: „След 50 или 100 години, когато една от двете системи надделее, двата Берлин-а ще са един град, един чудовищен търговски панаир, пълен с безплатни мостри от двете системи“. Ние сме очевидци“.