Кметът на Стамболийски Георги Мараджиев с идея за сметта

Към обществеността в Пловдивско и към институциите кметът на община Стамболийски се обръща с покана за диалог. Темата е актуална – сметищата около населените места и таксите за смет, които едни плащат добросъвестно, а други се оправдават, че нямат законни жилища, затова ги пропускат. Публикуваме споделеното от кмета на община Стамболийски Георги Мараджев без редакторска намеса:

Преди няколко месеца, без изобщо да си помисля дори какво ни предстои, имах интересен разговор с моя бивш колега кмет на Девин Красимир Даскалов. Той ми спомена за една стара идея от 2017 година, която сега е изключително актуална. Позволих си, с негово съгласие, да я развия и да я споделя пред Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, в който бях избран за член.

Ето за какво става въпрос:

В момента всички общини имат огромен проблем със събирането на такса смет, защото увеличаването на отчисленията за депониране по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците натоварва допълнително гражданите. Ние, кметовете, сме изправени всяка година пред това огромно предизвикателство да увеличаваме промилите, поради една грешна и несправедлива методика, изчислена на база данъчна оценка на имота. Искам да попитам откога не са променяни данъчните оценки? Промилите растат, заради ниските данъчни оценки особено в по-малките общини и в селата. Предложението ми е такса смет да бъде заменена с екотакса, която ще даде възможност общините да събират на 100 % парите за почистването на боклука.

Как ще стане това:

ще го обясня, като се позова на данни от 2017 година. 200 милиарда е бил тогава годишният стоков оборот в България. 50 милиона или 0,25 % от тази сума е общата сума за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците за всичките 265 общини в България.

Каква е идеята: всеки български потребител да плаща по 0,25 % екотакса върху всяка закупена стока. Така, ако аз или моето семейство сме си купили стоки, независимо какви, този месец за 1000 лева, ще платим 1002,50 лева.

Пенсионерът, ако е похарчил 200 лева, все едно да плати 200,50 лева. Искаш кола за 20 000 лева, плащаш 20 050 лева. Така, тези, които имат повече пари и пазаруват повече, а значи генерират и повече отпадъци, ще плащат повече. Тези, които пазаруват по-малко, генерират по-малко отпадъци и ще плащат по-малко. Постъпленията ще се събират по сметка на финансовото министерство и оттам целево ще се превеждат на общините. Има различни начини да бъде изчислена сумата за всяка община. Например, сумата за всяка община да бъде средно аритметична на разходите за почистване през последните четири години. Сегашната методика е несправедлива, защото всички правят боклуци, а едни плащат, други не. Накрая разликата я плаща общината и така трупа дългове. Правя това предложение за екотакса от 0,25 % или 0,30 %, като може и да не е екотакса, а да е под друго наименование, да е върху всяка закупена стока, защото виждам една справедливост и логика:
1. Който купува повече, ще плаща повече.
2. Общините ще получават на 100 % необходимите средства за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране.
3. Хората, които работят в чужбина, ще подават молби да бъдат освободени от такса смет, които няма как да не признаем. С влизането си в България обаче при всяка покупка и те ще си плащат.
4. Туристите – те са над 10 милиона годишно. Никой от тях не е платил и стотинка за боклука, който оставя след себе си. Тази екотакса ще важи и за тях. Отиваш в магазина, купуваш водка или храна и ти вземат таксата още на касата.
5. Няма да се плаща данък смет наведнъж, а така ще бъде разпределен по малко за цялата година.
6. Домакинства от един човек няма да плащат такса смет, колкото плащат четиричленни домакинства, както е в момента.
7. Ромите с незаконни къщи не плащат такса смет, а ние им чистим и на тях. Не плащат, но пазаруват. Ако има екотакса, която ще им бъде взета още на касата в магазина, така и те ще си плащат.
Само по този начин събираемостта ще бъде 100 %. Ако приходите надвишават разходите, държавата справедливо може да ги разпредели например за социални дейности или други дейности, свързани с чистотата и екологията.
Споделих тази тема, за да се получи диалог, за да чуя и други мнения. Смятам, че дискусията ще е полезна за всички нас и не е въпросът дали сте съгласни или не, а да изкажете мнение и предложения, които да бъдат справедливи за всички нас. Пак казвам, данните, които посочвам, са от 2017 година и може би вече цифрите са други, но това е просто едно предложение. Аз не казвам точно тези да са цифрите, те могат да се променят. Въпросът е идеята допада ли на гражданите и може ли да бъде развита и надградена?