Кметът на Гуцал организира събрание

                                                                                                   ОБЯВА
На 04.07.2020 г. /събота/ от 17:00 часа в сградата на бившето Основно училище „Васил Левски“ – село Гуцал, ще се проведе събрание, на което ще се обсъдят:
– идеи за бъдещето на село Гуцал;
– предложения и инициативи за развитието на селото;
– разискване на проблеми, които касаят населеното място;
– обсъждане на казусите с кадастралната карта, която ще включва урбанизираната територия на село Гуцал и която е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 57 от 26.06.2020 г.
Надяваме се, че всеки, който милее за село Гуцал, неговото бъдеще и развитие, ще присъства на събранието, което ще се проведе при спазване на всички мерки – носене на маска и спазване на дистанция.
Ангел Христов  – кмет на село Гуцал