Кметът на Горни окол, Стоян Кръстев, си даде оставката

“Тормозиха ме, къртиха оградите на градинките, разболях се, огорчен съм и си давам оставката” – сподели пред сайта “Самоков инфо” Кръстев.

От една седмица Горни окол се управлява от кмет в оставка. Хора от селото споделиха пред медии, че Стоян Кръстев е добър човек и е направил усилия да промени към хубаво нещата в селото. Направена е корекция на коритото на реката, от кметството и двора му са изкарани два камиона боклук.

“Не знаем защо е взел такова решение” – вдигат рамене хората в Горни окол.

“Стоян Кръстев за втори път подава оставка като кмет на Горни окол. Предишния път беше през 90-те години” – припомниха горнооколци и предположиха, че е имало натиск върху него за решението му.

 

Потърсихме за информация самия Стоян Кръстев. “Да, вярно е, че подадох оставка. Тормозиха ме много влиятелни хора. Мисля, че не е свързано с това, че съм от ГЕРБ. Лоши са хората, не можах да им угодя, а направих усилия да помагам на всекиго от селото. Обаждаха ми се анонимно по телефона, заплашваха ме, казваха ми” :“Махни се, махни се, не ставаш за кмет, ще постардаш. Ходих в полицията и помолих да се види кой ми се обажда анонимно. Полицията ми каза, че било незаконно. Съсипаха ме, тормозят семейството ми, подавам оставка, за да се успокоим всички. Ходя по болници, има сериозни проблеми със зрението. Лекарите ми казаха, че е от нерви. Къртят всичко, което направя в селото и заплашват, не може да продължа да бъда кмет. През трудовия си път съм работил с много хора и съм бил уважаван, сега ме съсипаха” – сподели кметът на Горни окол Стоян Кръстев. Той е на 72 години, 36 години е бил енергетик на гара “Елин Пелин” и е отговарял за снабдяването на три завода – “Кремиковци”, “Металург” – Перник и завода в Русе.

За решението си Кръстев е уведомил кмета Вл. Георгиев и Силвия Стойчева – председател на Общински съвет. На основание оставката му вече има решение и от Общинска избирателна комисия. Решението е от 25.11.2016г.

Десислава Стоянова

Общинска избирателна комисия Самоков

РЕШЕНИЕ
№ 241-МИ
Самоков, 25.11.2016

ОТНОСНО: Постъпило уведомление за прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Горни Окол, община Самоков Стоян Костадинов Кръстев.

В ОИК Самоков е постъпило уведомление от Общински съвет Самоков с вх.№ 176 от 24.11.2016г.  подписано от Силвия Стойчева  в качеството и на председател на Общинския съвет. Към уведомлението е приложена Оставка от Стоян Костадинов Кръстев  с вх.№ 9401-1099/22.11.2016г. на Община Самоков с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство с. Горни Окол, община Самоков.

С оглед на горното, за да се произнесе, ОИК – Самоков съобрази следното:

С Решение № № 227-МИ от 01.11.2015 Общинска избирателна комисия Самоков е обявила за избран  за кмет на кметство с.Горни Окол, община Самоков Стоян Костадинов Кръстев . Същият е положил клетва и е встъпил в правомощията си.

С подадената оставка Стоян Костадинов Кръстев заявява, че желае да бъдат прекратени пълномощията му като кмет на кметство. С оглед законосъобразното произнасяне на ОИК Самоков по така депозираната оставка за предсрочно прекратяване пълномощията като кмет на лицето следва да бъде изпратено уведомление на основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА, че може да направи писмено възражение пред ОИК в тридневен срок от уведомяването му..

С оглед на изложеното и на основание чл.87, ал.1,т.1 и т.34 от Изборния кодекс и чл.42, ал.3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия- Самоков,

 

Р Е Ш И:

 

На Стоян Костадинов Кръстев да се изпрати писмено уведомление, че в ОИК – Самоков е постъпило писмо от Общински съвет Крумовград с вх.№ 176 от 24.11.2016г., към което е приложена оставка от Стоян Костадинов Кръстев и е отправено искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство с. Горни Окол, община Самоков. На основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА Стоян Костадинов Кръстев може да направи писмено възражение пред ОИК в тридневен срок от уведомяването му.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88,ал.1 от Изборния кодекс чрез ОИК Самоков в тридневен срок от обявяването му.

Решението е обявено на  интернет страницата на ОИК Самоков.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елена Милушева

 

СЕКРЕТАР:Иванка Андреева

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева