Кметовете на Общините за регионалното сметище заседаваха при закрити врати

Преди дни се проведе среща на градоначалниците на четирите общини, които ще изхвърлят боклука си в новото сметище в Самоков. На срещата не бяха допуснати репортери. В Община – Самоков дойдоха колегите на кмета Владимир Георгиев от Долна баня, Ихтиман и Костенец.

“Основната задача бе да се приключи ликвидацията на старото сдружение. Представителите на останалите общини бяха уведомени за неразплатените средства като членове на старото сдружение, които трябва да бъдат издължени. Също така бе обсъдено издължаването на сумите, с които всяка една от Общините – член на сдружението трябва да участва в съфинансирането на проекта. Членският внос и плащанията се разпределят пропорционално между четирите общини, съобразно брой жители. Всяка една от Общините бе запознате с таксите, които ще се заплащат за депонирането на отпадъка.

На заседанието бе представен и новият управител на „Регионалната система за управление на отпадъците”. Представени бяха и дейностите, които са извършени до момента и какво е необходимо да се направи още, за да може да бъде пуснато новото депо. Изпратени са писма и са водени разговори с ПУДООС и МОСВ относно необходимото дофинансиране за дооборудване на регионалното депо, за да може да започне да функционира” – съобщиха от Общината за сайта “Самоков инфо”.

Както писахме преди време, при откриването на депото имаше протести. Общинска администрация и съветниците не резрешиха да бъде проведен референдум. Самоковци изразиха несъгласието си сметището да бъде толкова близо до града и има предположения, че сметището ще замърси чистия рилски въздух на Самоков, почвата на града и водата. Имаше и съдебно дело срещу Инициативния комитет за провеждане на референдума. ИК загуби делото срещу Общината и членовете му платиха 1000лв. адвокатски хонорар на адв. Вададжийска.

Предполага се, че сметището ще преработва около 850 хил. тона отпадъци годишно. Общата стойност на проекта е 9 383 873 лева. Основната част от средствата – 8 732 417 лв., са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“, а останалите са съфинансиране от Общината.