„КЛАС критични: Любознателни, активни, смели“ в СУ „Отец Паисий“ – Самоков

По инициатива на СБУ с партньорството на екипът на Фондация „Европейски институт“, СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков участва в Проект „КЛАС“, като единствен представител на община Самоков, като в страната покана за участие в Проекта са получили 14 училища.

Учители и ученици бяха част от серия обучителни семинари и Мастърклас – „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“.

Проведени бяха Online обучителен семинар по гражданско образование и медийна грамотност за учители, в които участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители. Умението да се търси и ползва информация е пряко свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни граждани. Обучителните семинари включваха, както полезна информация по темата, така и практическа част с игрови и дискусионни методи, а основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Учениците от VIII’a клас, с класен ръководител г-жа Александрина Ганджулова получиха покана да участват в  национален ученически медиен конкурс за изработване на медиен продукт по тема от местно значение в три категории:

  1. Телевизионен репортаж;
  2. Радио репортаж;
  3. Текстови репортаж за печатна или електронна медия.

Жури, съставено от представители на Фондация „Европейски институт“ и от професионални журналисти, ще класира получените медийни продукти и ще обяви победителите през септември 2021 г. Авторите на най-добрите репортажи ще бъдат поканени да участват в медиен обучителен лагер, който ще се проведе в началото на учебната 2021-2022 година като заключително събитие по Проекта „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“.

„Благодарим за поканата и оказаната чест на СБУ и председателя на ОБЩКС Самоков“ – споделя Лили Минкова – директор на СУ „Отец Паисий“.