Карантина и краезнание

Масовите вирусни епидемологични заболявания съпътстват човечеството от зората на неговата история. В миналото така наречената “чума” е поразявала млади и стари, а самата дума е превърната в народната лексика в нарицателно на необяснимото зло, което връхлита незнайно от къде и унищожава човека, а също и в символ на тежка клетва и люта прокоба: “Чумата да те тръшне дано!”
Дълга история имат и човешките действия за превъзмогване на чумата, но безспорно хилядолетният опит сочи твърде красноречиво, че изолацията е единственото що годе ефективно средство. А в миналото, когато в малките къщи в селата и особено – в гъстонаселените градове живеели големи родове, това било изключително трудно. Ето защо в такива случаи хората бягали сред природата…

********
В средата на XIX век обитателите на голямата Самоковска епархия били поразени от появата на поредната чумна епидемия, която покосявала наред, без да се съобразява с възраст, пол, етнос, богатство, религия. Починалите били хиляди, а сред тях бил и големият общобългарски църковен художник Захарий Зограф. Ужасът от масовата гибел бил огромен, а хората се пръснали на където им видят очите и всички се питали защо им било наложено това жестоко изпитание и какъв е пътят за неговото превъзмогване. И тогава един мъдър стар даскал от Долномахаленското килийно училище казал, че трябва да се направи молебен и водосвет на връх “Иконостаса” в Рила, който отдалеч бил досущ като иконостас в църква и от него се виждала цялата дуня чак до Средец. И се събрали свещеници и миряни, цял ден се лутали из дебрите на планината, но намерили върха и сторили замисленото, а чумата си отишла.

*********
Оттогава “Иконостасът” е едно от чудодейните свети места в свещената българска планина Рила, а според преданията, изречената молитва на този връх винаги се сбъдва, (стига да не е потребителска, материалистично ориентирана, насочена в ущръб на някого, направена от безбожник атеист, казана само с тялото, без да докосва душата, изпълнена с непреодоляни зли помисли…)

62B7B2BD-DA61-4931-AB5F-BB7030FDD681

На снимката: Изглед към Самоковско и Софийско от “Иконостаса” в Рила

Георги Хаджийски