Как учениците ще станат изследователи на българския език и диалектите

Учителите по български език и литература от СОУ ,,Отец Паисий’’се включиха в обучение на тема ,,Изследователски методи в помощ на преподаването по български език’’, организирано в Института по български език при БАН от Министерство на образованието и науката и Националното издателство за образование и наука ,,Аз Буки’’.

Целта на семинара бе специалистите да се запознаят с електронния ресурс на Института по български език, създаден от водещи учени.

В съвременния свят новите електронни платформи са полезни и интересни за учениците. Преподавателите оцениха електронните речници на българския език, до които има свободен достъп всеки потребител. Интерес предизвика и електронната карта на българските диалекти, придружена със звуков файл, илюстриращ автентични местни говори.

Акцентът на срещата бе поставен върху дидактически методи, които поставят учениците в позицията на млади изследователи в областта на книжовния език на българските диалекти.