„Какви са приходите на туристическия обект „Мадан?“ – питаха съветници

Пред съветниците годишният си отчет представи Общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“. Както е известно, то бе създадено преди четири години, включва хотел „Арена“, Туристически информационен център и „Мадан“.

Реализираните нощувки са 16 339, от които българи – 10 789, чуждестранни гости – 5 550. Общият брой на туристите е бил 5 390. Средната заетост е била 41,92%.

Общо реализираните приходи са 954 411лв. в това число от нощувки – 435 872лв., от „Мадан“ – 1 114лв., от ресторант – 386 355лв. и др.

Общо разходите са 695 099лв. Общият разход на Туристическия инфоцентър е 12 275лв.

В отговор на въпрос от съветниците по време на сесията бе уточнено, че разходите за туристическия обект „Мадан“ надвишават приходите.