Интеграция и сътрудничество

От вчера делегация от немския град Хам е на тридневно посещение в Община Самоков. Визитата е по проект „For roma with roma”, който стартира в началото на тази година. Уточняват се възможностите за бъдещо сътрудничество в сферите на интеграцията, образованието, социалната политика и други – съобщиха от общинска администрация.

Сред гостите са заместник-кметът на Хам, консултанти и координатори, работещи по проекта за интеграция. Вчера те се срещнаха с кмета Владимир Георгиев и експерти от общинска администрация, като акцент в разговорите бяха програмите и мерките за интеграция на ромската общност.

Бяха обсъдени и бъдещи проекти между двете общини, като една от следващите съвместни инициативи ще бъде насочена към младежите,  интеграцията и обмяната на опит в социалната сфера. По време на срещата гостите представиха два проекта, по които работят – „Нито едно изоставено дете“ и вторият е насочен към хората от третата възраст. Бяха споделени и добри практики на община Хам като цяло, където живеят 180 хиляди души от 127 националности, като 35% от тях са мигранти. В тридневното си гостуване немските специалисти ще посетят смесената детска градина“ „Пролет“, Центъра за предоставяне на социални услуги, Евангелистката църква в ромската махала. Ще имат работна среща с кмета на село Бели Искър и ще представят идеята за създаване на зелено училище в селото. То ще даде възможност за културен обмен между германските и български деца от ромски произход. Ще бъде представена и сградата, определена за изграждане на Младежки център за младежи в неравностойно положение, както и проект за изграждане на занятчийски работилници, където да се ангажират ученици от ромски произход за усвояване на автентични заняти, включително традиционни за етноса.