Имотът за училището в Клисура ще се продава

Имотът, на който се намираше училището в село Клисура ще бъде продадено. От дълги године то е закрито, а сградата на школото е разрушена, с изключение на руините на тоалетните, които също подлежат на събаряне. Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител – Илинка Иванова и е в размер на 47 185лв.

Кметът на селото Елена Симонова е заявила, че към имота има интерес и средствата от продажбата са необходими за инфраструктурата на Клисура.

За имота ще се обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с площ 3495 кв.м., при начална тръжна цена 47 185 лв. без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона.