Изкачване на връх Странджа

С  изкачване на връх Стража стартира кампанията на сдружение „Трън“ за предстоящия  на 26 март 2017 г. референдум в общината. Сдружението се обяви в защита на красивата трънска природа, която е застрашена от мащабен проект за златодобив в планините Руй и Ерулска. Той включва открити и закрити рудници, обогатителна фабрика и две хвостохранилища. В района на планираните открити  рудници се доказа наличието на уранова руда.

Изкачването към върха  ще започне в 10:30 ч. от село Лялинци и ще се води от алпиниста  Боян Петров,  председателя на Българската асоциация за алтернативен туризъм Любомир Попйорданов и  планинския  водач Евгений Динчев. Участие са заявили планинари от цяла България.

Парамунската планина (Стража) е една от 39-те български планини, а от първенеца й –  висок 1389 м , се открива невероятна панорамна гледка във всички посоки. При хубаво време се виждат над 30 български и сръбски планини, включително Рила и Пирин.

Сдружение „Трън“ кани да се включат в изкачването всички, които се чувстват съпричастни на каузата „ДА! За чиста трънска природа”. Връх Стража е избран,  защото оттам се добива най-ясна представа за проекта за златодобив – разстоянието по въздух до проектоконцесионната площ е само 3,5 км.

Пресцентър на НПО „Трън“