Избори за съветници в Самоков няма да има

Няма да има нови избори за съветници в Самоков. Върховният административен съд отмени решение 1041 от 22.12.2015г. на Административен съд – София област, с което бе обявен за недействителен изборът за общински съветници в Самоков.

Върховният административен съд потвърди решението 212 – МИ от 26.10.2015г. на Общинската избирателна комисия – Самоков за изборните резултати от проведени избори за общински съветници в Самоков от 25.10.2015г. Решението на ВАС е окончателно.