Златни отличия за Николай Златев и К. Дудин

Златни отличия даде местната власт за Деня на строителя

Съветниците на сесията си в четвъртък гласуваха положително докладна на кмета с предложение за награждаване във връзка с Деня на строителя – 26 октомври и навършване на юбилейни годишнини на членове на клуба.

Общински съвет – Самоков реши, че с „почетен знак златен” на Община Самоков ще бъдат отличени инж. Николай Филев Златев и Константин Димитров Дудин. Н. Златев дълги години бе управител на Общинската фирма „Самоковинвест“, К. Дудин бе служител на Общината.