За ромите и новите им жилища

Бранимира Бодурова – директор „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост“ представи днес пред съветниците предложението за програма за разпореждане с общинска собственост през тази година. Стана ясно, че 210 ниви ще се дадат под наем, очакваните приходи от наем на земи са 365 000лв. 37 имота частна общинска собственост имат пазарна оценка и са подготвени за продажба. Тяхната стойност е 2 337 432лв. 62 имота чакат пазарната си оценка и решения от Общински съвет, за да се сложат на тезгяха. Ще се продават 6 апаратамнта в слатинския блок. 20 000лв. прогнозират от учредяване право на строеж. Приходите от разпореждане с общинска собственост се очаква да бъдат 3 490 861лв.

Предвижда се даване право на строеж върху парцели, намиращи си северно от някогашното “Любчо Баръмов” и право на собственост на парцели по пътя за Ихтиман. Съветникът Валентин Милушев предложи имотите по пътя за Шипочане и тези около някогашното “Любчо Баръмов” да се извадят от програмата. Милушев приромни, че е бил в тръжна комисия за разпореждане с имоти, намиращи се по пътя за Ихтиман и около някогашното “Любчо Баръмов” и е установил, че “30% от кандидатите за тях са били роми от други градове. Бях на търга и го напуснах”. Кметът се намеси и заяви, че в тръжната документация е имало условие кандидатите да бъдат от Самоков, а Милушев заяви: “Аз се намесих и тези договори бяха спрени. Моето предложение е тези имоти да отпаднат от програмата” – допълни още той.

След гласуване предложението му не бе прието. Получи само 6 гласа “За”, “Против” бяха 7, “Въздържали се” – 6.