За незаконно строителство в центъра внесе питане съветникът Александър Методиев

На вчерашната сесия на ОбС, съветникът Александър Методиев внесе питане до председателя на ОбС Самоков Мая Христева и общинска администрация. Въпросите са за строителни дейности, за които се предполага, че са правени през някой уикенд. Сградата, освен всичко, се намира на общински паркинг, до Общината. Разбита е стена, за да се оформят офиси – кой е направил това и има ли разрешение – питат съветници.

Въпросите на Методиев са : има ли издадено строително разрешение от Общинска администрация на собствениците за изграждане на самостоятелни обекти на партерния етаж в сградата на бившия партиен дом, за извършване на преустройство в самостоятелните обекти в това число – промяна на фасадата на сградата, премахване на част от носещи външни стени, избиване на отвори за входни врати и за прозорци към паркинга на Община Самоков? В случай, че има издадени на кого са издадени същите, какъв вид строителство или преустройство в обектите е разрешено и съответстват ли извършените строителни дейности по фасадата на сградата на издадените строителни книжа? В случай, че няма издадени строителни разрешения, какви действия са предприети срещу извършителите на незаконно извършени строителни дейности в обектите?

В отговор на питането на съветника Александър Методиев кметът инж. Ангел Джоргов, отговори, че след постъпил сигнал на 14.04.2024г / неделя/ от жители на Самоков, служители на общинска администрация са направили проверка на място, при която е установено, че в самостоятелен обект в сградата на бившия партиен дом се извършват строителни дейности, за които не са представени одобрени строителни нижа и разрешение за строеж от главния архитект на Община Самоков.

Не е представено и съгласие за извършващотото се преустройство от собствениците в етажната собственост на сградата. На мястото е наредено на собственика на самостоятелния обект – Янко Славчев, да преустанови извършващите се от него строителни дейности в обекта. На 15-ти април от служители на Община Самоков е извъшена отново проверка на място, при което е констатирано незаконно строителство. В тази връзка по закона от ЗУТ е изготвен Констативен акт за спиране и забрана достъпа до самостоятелен обект.

Констативния акт е изпратен до началника на РУ –Самоков, за съдействие при неговото връчване на нарушителя. С настоящия Констативен акт е забранен достъпа до самостоятелния обект, същият е ограничен и със сигнална лента. От страна на общинска администрация ще бъдат приложени мерките съгласно Закона за устройство на територията.

В Самоков се говори, че бизнесменът Янков Славчев е баща на общинския съветник от „Евророма” Асен Славчев и се очаква да бъде приложен законът, защото именно законотворците трябва да го спазват. Някои припомнят, че „Ас Строй“ е една от фирмите, които работиха в предишните години по санирането на блоковете в Самоково, сред които блок 18 -ти.