За какво ще има пари от бюджета през годината

Вчера се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година.

Съветници от ГЕРБ заявиха: „Парите за селата не са достатъчни. Бюджетът не е много по-различен от миналогодишния. Най-тревожното е, че не се отделят никакви пари за селата. 250 000лв. за 24 села – това е абсурдно. Освен това парите след това се разпределят селективно. За едно село се дават 5 000лв., за друго 20 000лв. Явно най-важното са градинките. Хората по селата нямат вода, нямат канализация, в селата няма улици, няма тротоари“ – коментират съветници от ГЕРБ.

Друг парадокс било намерението да се асфалтира пътя Гуцал – Долна баня, което щяло да глътне около 160 000лв. за десетина километра.

„Питаме – защо не се асфалтира пътя Говедарци, Мальовица , защо не се подобри инфраструктурата на селата от Искровете? Там може да се развива туризъм, ако има пътища до там, хората ще ходят там, защото в Боровец е скъпо. Пътят за Мальовица е ужасен.  Това е път, който би дал тласък на множество села в региона на Искровете“ – добавят още съветници.

Общият размер на бюджета е в размер на 32 208 393 лв., като от тях средствата от държавния бюджет са 12 930 793 лв, а собствените приходи – 17 999 297 лв.

Общият размер на капиталовите разходи е 11 169 182 лв. Предвидено е закупуването на имуноложки апарат на стойност 100 хил. лв. за МБАЛ. На обсъждането бяха поставени въпроси свързани с доуточняване на разходите по някои обекти или по отношение на предвиденото проектиране. Във връзка с проектирането на пазара, стана ясно, че се предвижда изграждане на пазар от затворен тип, с подземен паркинг. Доуточнено бе, че средствата в размер на 250 хил. лв. за населените места, не са единствените и че има заложени пари за асфалтиране и водопроводи.

Ще се дадат средства за доизграждане на осветлението в града и селата, за доизграждане на видеонаблюдението. На поставен от гражданин въпрос, кметът отговори, че тази година са заложени средства за цялостно измиване на улиците в града.

На друг въпрос – защо се налага дооборудване на депото с пари от хазната на Общината, бе казано, че е направен компромис, за да разполага центърът с компостираща и сепарираща инсталация.