За имоти в село Гуцал

В сградата на кметство Гуцал е поставена Заповед № ПО-09-396-2/30.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на село Гуцал, община Самоков, ЕКАТТЕ 18201, област Софийска, за стопанската 2020-2021 година.

Заповедта и Картата са налични и на сайта на Областна дирекция „Земеделие“ – София област на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/…/DolnaBanq_37v_20-21.aspx