За Дома за възрастни в Ковачевци

Общината ще кандидатства в социалното Министрество за доставка на системи за преодоляване на стълби от възрастните в дома в село Ковачевци.

Администрацията на Община Самоков е изготвила предложение до съветниците, с което поиска разрешение да кандидтства с проектно предложение за „Доставка на системи за преодоляване на стълби и многофункционални електрически легла в Дом за възрастни хора с. Ковачевци. Искането е за финансиране пред Фонд „Социална закрила” (ФСЗ)  към Министерство на труда и социалната политика.

Общината ще даде от бюджета собствено финансиране в размер на 3 014 лева с ДДС.

Собственото финансиране е осигурено от дейност 540 Домове за стари хора” §10 „Издръжка”. Решението си съветниците взеха на сесия на подписка, проведена преди седмици.