Започват физкултурния салон в „Кирил и Методий“

„Реставрация 02” е избраният изпълнител за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Кирил и Методий” – соъбщиха от Общината. Фирмата бе класирана след разглеждане на офертите, съобразно критериите – оптимално съотношение на цена и качество – казаха още от общинска администрация.

Предстои подписването на договор с фирмата. Срокът на изпълнение на поръчката е три години, като ще се реализира поетапно, след осигуряване на финансирането. Офертата на фирмата възлиза на 630 хил. лв. без ДДС. Поръчката предвижда възлагане на строителството на нова сграда със застроена площ от 415 кв. м. За първи етап са осигурени средства в размер на 250 хил. лв. Размерите на сградата на физкултурния салон в план 16/25 м позволяват да се разположат игрища за волейбол и баскетбол, съобразени с нормите за проектиране на спортни съоръжения с учебна цел. Предвидената топла връзка осигурява и функционалната връзка на салона с обслужващите санитарни помещения. Предвидени са и отделни съблекални за момичета и момчета със санитарни възли и душ кабини. Фасадното архитектурно решение е търсено в синхрон със съществуващата сграда – недвижима културна ценност от местно значение. За целта ще бъдат използвани и идентични материалите по фасадите като тези при училището. Декоративният корниз ще се изработи по архитектурен шаблон, взет на място от съществуващата сграда.