Електромобили за Общината

Общинските съветници гласуваха отпускането на средства за съфинансиране по проекта за закупуване на електромобили за нуждите на Общината. След проведена обществена поръчка бяха избрани автомобилите, които ще бъдат закупени – казаха от общинска администрация.

Единият е за нуждите за управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие. Този автомобил ще бъде дофинансиран със сумата от 37 221 лв.

Другият електромобил е пикап за нуждите на Домашния социален патронаж и гласуваните средства за дофинансиране са в размер на 41 788 лв.