Една подвижна избирателна кутия за Самоковско

Районна избирателна комисия София област обяви свое решение 118-НС, 23.03.2021г за определяне на единния номер, разпределяне на местата в ръководството и местата за членовете в подвижната секционна избирателна комисии на територията на Община Самоков, за избори за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

С писмо в Районната избирателна комисия от Община Самоков, е постъпило уведомление за достатъчен брой постъпили и обработени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Приложена е Заповед № 01-479/19.03.2021 на Кмета на Община Самоков, в която е утвърдена номерацията на ПСИК в Община Самоков.

РИК е ришила

Определя единния номер на Подвижна секционна избирателна комисия за община Самоков, както следва:

община населено място № на ПСИК
1. Самоков Самоков 263900066

2. Утвърждава разпределение на членовете в ПСИК № 263900066 в община Самоков по партии и коалиции, както следва:

  • За ПП „ГЕРБ” – 1 ;
  • За КП „БСП за България” – 1;
  • За ПП „Движение за права и свободи ” – 1;
  • За КП „Обединени патриоти” – 1;
  • За ПП „Воля“ -1

3. Утвърждава разпределение на местата в ръководството на ПСИК № 263900066

в община Самоков  по партии и коалиции, както следва:

  • За ПП „ГЕРБ” – 1 ;
  • За КП „БСП за България” – 1;
  • За ПП „Движение за права и свободи ” – 1;