Европейски WiFi4EU в Самоков

Първата от трите точки със свободен интернет в Самоков вече функционира. Преди повече от месец започна реализацията на проект, за който Община Самоков е одобрена за финансиране на обособени обществени зони с висококачествен интернет. Проведеният конкурс бе по инициативата на Европейската комисия, a кандидатстването ставаше през портала на проекта WiFi4EU. Общината получи ваучер за реализацията на стойност 15 хил. евро.

Проектът предвижда поставяне на WiFi точки за достъп на обществени пространства. Това включва изграждане на мрежа и поставяне на адаптери и рутери. Wi-Fi точките за достъп вече са инсталирани от избрания изпълнител, като се използва ваучера от ЕС.

В Самоков ще има три зони – центъра, парк „Крайискърец” и Туристическата градина. В момента вече работи интернет точката в парк „Крайискърец“.

WiFi мрежата се казва “Рила” и е със свободен безплатен достъп. 
С абонамента за високоскоростна широколентова връзка трябва да се осигурява висококачествен интернет на потребителите. Общините са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за период от поне 3 години.