Държавата дава пари за Драгушиново, за ремонт на улици и ВиК и в Самоков

С постановление на Министерски съвет се отпускат допълнителни средства по бюджетите на 11 общини от София област – оповести днес депутатът Валентин Милушев.

Част от средстата са за ремонт и реконструкция на уличната и ВиК мрежа, благоустройство на централни градски части и прилежащи зелени площи, предвидени са средства и за изграждане на спортни съоръжения, както и за подобряване на енергийната ефективност.

Община Самоков ще получи 1 846 000 лв. като 159 000 от тях ще бъдат за ремонт на площадно пространство в село Драгушиново, 490 000 лв. са предвидени за подмяна на улична мрежа в същото село, 1 197 000 лв. са за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. 15 и кв. 205, както и за ремонт на улици в град Самоков – съобщи още Милушев.