Другия вторник няма да има ток от 11 до 15 часа

cropped-wallpaper-1266599

На 14 юли /вторник/, от 11 до 15 часа ще бъде преустановено елзахранването на територията на община Самоков.
Прекъсването е свързано с инвестиция в електрическата подстанция в Самоков, която реализира Електроенергийен системен оператор- ЕСО ЕАД. Това е първото планирано пълно изключване на захранването, което ще бъде на закритата разпределителна уредба.
В края на април тази година започна инвестиционен проект в техническата инфраструктура в подстанция Самоков. Инвестицията включва реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV и на закрита разпределителна уредба 20 kV. Дейността трябва да приключи до февруари 2021 и ще даде възможност към подстанцията да се присъединят нови 110 киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района.
“ЧЕЗ Разпределение е взела необходимите мерки, така че неудобствата за клиентите да бъдат сведени до минимум” – съобщиха от дружеството
Информирани за прекъсването са кметовете на населените места и областната управа. Болницата в Самоков няма да бъде оставена без ток. ЧЕЗ ще й осигури алтернативно електрозахранване, съобщава дружеството.
Инвеститорът и ЧЕЗ се извиняват за причиненото неудобство.