До месец приключва санитарната сеч в „Лаго“

 Сече се заради върховия корояд. Ще се почисти терена и ще се заравни пътя – съобщи инж. Владимир Малинов – шеф на Общинско лесничейство – Самоков

Инж. Владимир Малинов, по повод публикация в сайта “Самоков инфо” заяви, че през есента е проведен търг в Общината и фирма е спечелила търга за извършване на сеч в „Лаго“. Фирмата е от Самоков и изпълнява по законов ред процедурите.

„Извършва се санитарна сеч, тъй като белият бор в „Лаго“ е нападнат от върхов корояд. Обвиняват ни, че не взимаме мерки – това е единствената мярка срещу този вредител, няма друг начин, освен да се сече. Опасността е, че се разпространява неимоверно бързо. Само за месец след нападението за една седмица изсъхнаха дървета от 5-6 декара. Все още работим там, но след месец и половина приключваме. Веднага се изнася отпадъка от терена, включително и шиклата. Пътят ще бъде заравнен и ще бъде приведен в приличен вид, след като приключи сечта. Работата съм си я свършил, имаше доста отправени въпроси към мен, защо не се взимат мерки и т.н. При сечта се спазват всички нормативни актове“ – заяви още инж. Малинов.