Дофинансират печатно издание

Magic book with magic lights

С решение на съветниците се увеличават средствата, заложени в „Издаване на том „Самоковска художествена школа“ в Календара на културните събития’2020 на община Самоков със сумата от 3 944 лв. , като крайната сума става 7 944 лв. / Средствата в размер на 3 944 лв. ще бъдат разходвани за дофинансиране на печатно издание „Самоковска художествена школа“, том 1.

„Безспорно е значението за издаване на такова издание. Изданието ще бъде луксозно, с формат 240/330 мм, включващо 240 страници, отпечатано върху хартия хром-мат и корица – цветност 4, ламинат мат кадифе в тираж 500 броя“ – споделиха съветници.

Общински съвет – Самоков намали средствата, заложени в т. 17 – „21 август – Ден на Св. Симеон Самоковски и Празник на Самоков“ в Календара на културните събития“2020 на община Самоков със сумата от 7 444 лв.