Добив на дърва за местни нужди

На юнската сесия бе взето решение за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Самоков. Общински съвет даде съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии чрез продажба на стояща дървесина на корен по ценоразпис за местно население с обща кубатура 880 м3 стояща маса в следните насаждения: в землището на с. Алино – 387 б – с обща кубатура 237 м3 стояща маса;, с. Говедарци – 775 о – с обща кубатура 15 м3 стояща маса;  Горни Окол – 43 н, 114 ч – с обща кубатура 171 м3 стояща маса; с. Доспей – 307 б, 309 г, 314 а, 635 а, 634 к – с обща кубатура 116 м3 стояща маса; с. Мала Църква – 694 с, 711 г – с обща кубатура 50 м3 стояща маса; Райово – 159 м – с обща кубатура 10 м3 стояща маса;  Самоков – 271 ж1, 271 п1, 271 я1, 1073 б – с обща кубатура 71 м3 стояща маса;  Шипочане – 232 в – с обща кубатура 210 м3 стояща маса.

Чрез възлагане на услугата добив с обща кубатура 3557 м3 стояща маса в следните насаждения:  в землището на село Белчин – 620 и, 620 п – с обща кубатура 2251 м3 стояща маса; в землището на Самоков – 1105 а, 1106 а – с обща кубатура 1306 м3 стояща маса.

За продажба на добитата дървесина по ценоразпис – с общ обем 2398 м3 лежаща маса.  За ползване на добита дървесина по реда на чл. 193, ал. 5 от Закона за горите, срещу заплащане на разходите за добив – с общ обем 50 м3 лежаща маса.

За собствени нужди на Община Самоков – за дейности на ОП „Строителство, ремонти и озеленяване” – 350 м3 стояща маса едра строителна дървесина.

На питането на съветник отсеченото дали ще се ползва за нуждите на населението, шефът на общинското горско инж. Малинов отговори утвърдително по време на юнската сесия. Питането на съветник по повод сеч не е за пръв път по време на сесия.

На сесията през месец март, когато бе взето идентично решение, съветникът Ангел Немов, който беше кмет на Самоков преди години, коментира: „Искам да обясня защо гласувам „въздържал се”. Имам лош спомен от времето, когато бях кмет. По времето, когато кметувах, нямаше Общинско лесничейство, обаче имаше незаконна сеч по гората. Когато трябваше да се гласува новия мандат, се пуснаха едни листовки, в които имаше едно голямо описание, че аз съм бил казал: „Момчета не бойте, се властта е наша, гората е Ваша”. Затова се въздържам“.