Добив на дърва в землища на села

20190202_141119

На юлската си сесия общинските съветници взеха решение по докладна записка от кмета относно ползване на дървесина от гори, собственост на общината. Решението уточни, че става въпрос за добив и продажба на стояща дървесина на корен по следния начин по ценоразпис за местно население с обща кубатура 2661 м3 стояща маса. Става въпрос за землищата на селата с. Мала Църква - 694 с, 711 г-с обща кубатура 72 м3 стояща маса; Марица - 1540 з, 1540 л - с обща кубатура 1130 м3 стояща маса; Радуил - 1555 и, 1555 л, 1556 ч, 1579 м - е обща кубатура 1380 м3 стояща маса; Самоков - 1019 a, 1065 a, 1085 a, 1086 a – c обща кубатура 79 м3 стояща маса.

Чрез възлагане на услугата добив с обща кубатура 837 м3 стояща маса в землището на с.Шипочанс - 234 г, 234 е, 234 з, 234 и, 236о – с обща кубатура 837 м3 стояща маса;за продажба на добитата дървесина по ценоразпис – с общ обем 706 м3 лежаща маса.