Днес събориха две незаконни постройки

 

Със заповед на кмета на общината е разпоредено събарянето на две новопостроени сгради в имоти в Седми квартал. Днес бе крайният срок за доброволно изпълнение на заповедта.

„След неспазаване на разпорежданията, Общината премина в принудително изпълнение. Заповедта е издадена в следствие на направена проверка и констатации от експертите по незаконно строителство. Собствениците на имотите са наематели на общински терени, но нямат никакви строителни книжа и документи за новите сгради. Те заявиха, че сами ще съборят постройките си, за да могат да съхранят материалите. При първата къща, която беше обект на събаряне, се бяха събрали голяма част от жителите на квартала, като се опитаха да защитят своя съкварталец, че построеното жилище му е необходимо, тъй като живее в рушаща се сграда с две малки деца. Разбира се това не е оправдание за незаконните действие. Наистина къщата, която обитават в момента е полуразрушена с ужасни условия за живеене, но от Общината се дава възможност за закупуване на право на строеж и типови проекти за изграждане на жилище“ -поясниха за „Самоков инфо“ от общинска администрация.

Събралите се роми призоваваха да се съборят всички незаконни постройки в цялата махала и да им се даде възможност да построят законни жилища със законен ток и водопровод.

Другата постройка, обект на събаряне за днешния ден също започна да се разрушава от собствениците си. По този начин чрез доброволно изпълнение те освен че съхраняват строителните материали,  си спестяват и разходите по принудително изпълнение на заповедта. На същата улица е почнат нов строеж, също незаконен, който бе забелязан от експертите по незаконно строителство и предстои Общината отново да се самосезира и да започне процедура по премахването й.

От приетите промени в закона за устройство на територията, които дадоха правомощия на общините за контрол по незаконното строителство, Община Самоков е издала предписания за събарянето на 10 нови строежи.

Според констатации на общинска администрация вече се наблюдава нетърпимост и у самите жители на ромската махала към условията там и желание да имат законни постройки и нормални условия за живот. „Ясно е, че проблемът в ромската махала може да се реши кардинално с премахване на гетото. Дано възможностите за финансиране на интеграционни проекти, които дава новия програмен прозорец, да бъдат насочени и към премахване на гетата“ – коментират местни жители, запознати с тематиката.