Днес общинският хотел в Боровец отново остана без купувач

На днешния търг в Общината за продажба на общинския хотел в Боровец не се явиха купувачи. Луксозният общински обект вече няколко пъти остава без нов стопанин. Днешната процедура бе търг с явно наддаване. Апартаментният комплекс „Боровец гардънс” е на пет етажа, със застроена площ от 1353 кв.м. Началната тръжна цена бе в размер на 4 388 000 лв. без ДДС. Според едно от условията на търга, достигнатата цена на обекта трабва да се заплати еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %.

Припомняме,  че апартаментният комплекс  „Боровец гардънс”, по-известен като общинския хотел в курорта, бе продаден на търг с явно наддаване на 4 юни 2013г.  за 4 298 000 лв. без ДДС.  Новият собственик на имота бе “Лепси Боровец Резорт Пропъртис” ЕООД с управител Христо Машов.
Цената на обекта трябваше да бъде заплатена разсрочено, за срок от 5 години, на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %.
В Общински съвет преди около половин година стана скандал. Съветници попитаха кмета защо хотелът работи, при положение, че има тяхно решение за продажба на хотела и прекратяване на договора. Причина за прекратяване на договора бе невнесени суми по сделката за покупко-продажбата от 2013г. и това, че фирмата „Лепси Боровец резорт Пропъртис“ е платила само милион и половина. Тогава кметът на Самоков Владимир Георгиев заяви, че е пратил предизвестие за прекратяване на договора.

Хотелът се продава още от 2014г. Според настоящата тръжна документация цената му е завишена. Първият собственик е трябвало да заплати 4 298 000лв., а сега се предлага за 4 388000лв. Съветници предполагат, че завишението е заради направено оборудване и довършителни дейности.