Днес зам.-кметът Сия Шехтанова присъства на подписвне на договор

Договорът беше подписан в резиденция “Лозенец”

Той е за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект за помощ за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група за рибарство и аквакултури в Самоков

Договорът е на стойност 47 995 лв. и е със срок на изпълнение 5 месеца. В изпълнение на проекта ще бъде изготвена стратегия за финансиране на дейности на територията на община Самоков, както в сферата на рибарството и преработката на рибни продукти, така и на други бизнес идеи. В рамките на тази стратегия, както бизнесът, така и неправителственият сектор могат да предлагат идеи и проекти, което ще доведе до допълнителна заетост и поминък в района.

Пресцентър на Община Самоков