Днес е Световен ден на околната среда

Дирекция „Национален парк „Рила“ представя уникалното биоразнообразие по повод 5 юни – Световен ден на околната среда

 

На 5 юни 2020 г. от 10.00 часа Дирекция „Национален парк „Рила“ по повод Световния ден на околната среда представи уникалното биологично разнообразие на защитената територия. Представянето се излъчва онлайн от Посетителски-информационен център – Благоевград, достъпно на страницата на парка във фейсбук Национален Парк Рила.

 

Темата на Световния ден на околната среда за 2020 година е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

 Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ – Time for Nature.

 Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

НП „Рила“