Дневният център за младежи с увреждания минава на делигиран бюджет

 

Съвениците днес взеха решение за Дневния център за деца и младежи с увреждания. Той трябва да продължи дейността си като учреждение на държавно делегирана дейност от 01.02.2020г. Според сметките средствата, необходими за издръжка годишно възлизат на 284 830 лв. за работни заплати, други възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя, здравословни и безопасни условия на труд, веществена издръжка.

През 2017г. от общинска адмнистрация кандидатстваха с проект, който получи одобрение от правителството и бе разрешено финансиране по Европейската програма „Региони в разтеж“. Проектът приключва през 2020г. и трябва да се създадат две нови услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания. Центърът е за деца и младежи с увреждания от 3 – 29 години, с капацитет 35 места.

За децата, ползващ целодневни и почасови услуги се грижи персонал от 10 души. 8 138лв. е издръжката на едно дете за година.