Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет даде 10 000лв. за зида на Синагогата

Започна възстановяването на манастирския зид на Синагогата от източната страна. Строителството се извършва със средства в размер на 10 хил. лв., отпуснати от Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет.
Синагогата е паметник от национално значение, но с времето, поради липса на средства за ремонта й, е потънала в разруха и е затворена за посещения. Местонахождението на Синагогата маркира формирането на еврейска махала в града през 19 век и първата половина на 20 век. Сградата образува историческа композиция със Сарафска къща, която е била дом на семейство Арие /основни дарители за изграждане на Синагогата/ и е в много добро състояние в момента. Сарафската къща се стопанисва от Национален дарителски фонд „13 века България“.