Димчо Петров бил съдържател на явочна квартира, оповести Комисията, установяваща принадлежност към Държавна сигурност

Комисията за разкриване на документите за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби тези дни излезе с нови решения. Сред тях е и свързано със самоковеца Димчо Петров, дългогодишен секретр на Клуба по биатлон. На 7-ми август бе официално оповестено и потвърдено, че Димчо Петров е бил съдържател на явочна квартира. Димчо Петров е носил името на един от най-красивите върхове в Рила. Наричал се е „Мальовица“. „Мальовица“ е бил съдържател на явочна квартира.

Според информацията на Комисията по досиетата от средите на биатлона са проверени 41 лица. Пет от тях са се оказали сред доносниците и свързаните с репресивните органи по време на комунизма.

РЕШЕНИЕ № 2-1028- БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН;

Решение № 2-1028

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 8 – председателите и членовете на управителните и контролните органи на лицензираните спортни организации – Българска федерация по биатлон.

Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Димчо Дамянов Петров
Дата на раждане 02.04.1947 г.
Място на раждане гр. Самоков
Вербувал го служител о. р. Атанас Димитров Петров на 12.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Атанас Димитров Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІ-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Мальовица
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3779; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1992 г. до 2010 г.