Децата в Самоковско намаляват. В няколко села от години не е плакало бебе

IMG_0077[1]Според официалните данни децата Самоков и в селата намаляват, а населението застарява. 

Раждаемостта в селата през последните 5 години е изключително ниска или липсва. Прави впечатление малкият брой родени деца в големи села с млади хора като Говедарци, Широки дол, Радуил, Бели Искър, Драгушиново, Райово. Сравнително повече деца са се родили в селата Марица и Ковачевци, където живеят оформени ромски общности.

В Алино за периода 2011г. – 2015 г. не е родено нито едно дете. В Бели Искър през 2011г. се родено 1, 2012г. – пет, 2013г. и 2014г. – шест деца, две са родени през 2015г. В Белчин е родено само едно дете през 2011г. В най-голямото село в Самоковско – Говедарци раждаемостта също не е висока.

За периода са родени съответно през годините 3,5,7,8, 5 деца. В Горни окол през 2011г. е родено едно дете, през останалите години нито едно, само през 2015г. отново е имало едно бебе. В Гуцал и Долни окол – нито едно дете. В Доспей съответно през годините 2011г. – 2015г. – 5,2,2,4,4. В Драгушиново – 2, 4, 3, 2,4. Злокучене – само през 2012г. – 4, през 2015г. – 2. В село Клисура се е родили само две деца периода 2011г.- 2015г.

В селото с преобладаващо ромско население – Ковечавци раждаемостта е сравнително висока – съответно през годините – 6, 7,8, 6,9 деца.

В Маджаре през 2011г. се е родило едно дете, по едно е имало през 2013г., 2014г. и 2015г. В Мала църква – съответно през годините – 1, 4, 0, 1,3. В село Марица, където живеят най-много роми има най-много новородени. През периода 2011г. – 2015г. са съответно 7, 21,13, 12, 10 деца. Ново село – едно през 2011г. и едно през 2013г.

Поповяне – съответно през годините 2,2,4, 3, 2. В  Продановци – 9,2,2,4,1.

В Радуил през 2011г. са родени четири деца, през останалите години по пет.

В Райово – 1, 1, 2,2 и през 2015г. нито едно дете не е от селото. В Рельово няма нито едно новородено. В Шипочане само едно през 2011г.

В Широки дол са се родили за периода – три деца през 2011г, 10 през 2012г. , 4 през 2013г. 8 през 2014г. и 5 през 2015г.

В Ярлово е имало две новородени по едно през 2012. и 2014г. Общо в селата новородените са най-многобройни през 2012г., – 73, през 2015г. са били 56 бебета.

В Самоков най-много бебета през годините са проплакали през 2011г.- 335, през 2015г. – 305.

Общо от града и селата най-много бебета е имало през 2012г. – 398, през 2015г. са били 361.

/сн. детски кът в село Шипочане/