Декларации се подават до 8 юни

Заемащите позиции по високите етажи на властта ще пуснат своите декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество до 8 юни. Това стана със спешна поправка в закона, предложена от мнозинството в НС.

Причина е, че срокът, в който задължените лица трябваше да подадат декларации за имущество и за конфликт на интереси за предходната година, изтичаше на 15 май, а антикорупционната комисия прие образците на документите едва на 8 май.

За неподадена в срок декларация се налага глоба от 1000 до 3000 лв., автоматично стартира и проверка от страна на комисията.

Така по-малко от четири месеца след приемането на закона той се променя за втори път.

Първата поправка на антикорупционния закон беше в средата на февруари. Тогава парламентът гласува гратисен срок на общинските съветници до 1 декември 2019 г., в който да си оправят несъвместимостите и конфликта на интереси.

Причината беше, че България може да остане без общински съветници заради новите ограничения, които законът им налага – да не могат да участват в управата, надзорния или контролния съвет на търговски дружества с общинско участие или да работят като прокуристи, синдици, ликвидатори.

Забранено им е и да бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери и др. на търговско дружество, което има сключени договори с Общината, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.