Девето международно изкачване на връх Руй – „Традиция за бъдещето“

Община Трън и „Трънско туристическо дружество“ организират изкачване
на връх Руй. Изкачването е международно и се осъществява и от
българска и от сръбска страна. Двете групи ще се срещат на върха.
Организатори в Сърбия са община Бабушница и планинарски клуб „Руй 1706”.
Маршрути: За първи път изкачването от България ще се осъществи по три
маршрута – от Зелениград, Забел и Ломница. На всеки от тях ще има
представители на „Трънско туристическо дружество”, които ще съдействат
на туристите при необходимост.
Община Трън осигурява автобус, който ще тръгне в 09.00 от центъра на
града и ще откара желаещите до село Забел.

ВАЖНО! Тази година ще има ограничения за движението на мпс към върха.
С цел избягване на неудобството от съвместно изкачване на пешеходци и
автомобили, движение на МПС няма да се допуска от 10:00 до 13:00 часа.
За реда на движението ще следят патрули на гранична полиция. МПС могат
да се качват към хижата в интервала от 08.30 до 10.00 и след 13.00 часа.

За всеки от участниците в изкачването община Трън осигурява боб чорба,
която ще се раздава на хижа „Руй“.

от организаторите