Двуетажна постройка ще правят към ДГ „Детелина“

Община Самоков спечели проект, чрез реализацията на който се предвижда изграждането на двуетажна постройка и преустройство на част от сградата на детска градина „Детелина, с цел разкриване на нова група, както и изграждане на физкултурен салон и мултифункционално пространство. Това е един от четирите проекта, които Община Самоков подготви и спечели финансиране от Министерство на образованието по Програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022”.
Предстои пенсиониране на досегашната дългогодишна директорка на ДГ „Детелина“ Илка Динева.