Две градини съвместиха проектите си с Румяна Цолова

colova

Две детски градини в Самоков и СНЦ „ Реформи и развитие”,представлявано от бившата директорка на ОУ „Митрополит Авксений Велешки“,Румяна Цолова, бяха одобрени с проект „Учим заедно и успяваме”, с който кандидатстваха като партньори по ОП „Наука и образование за интегриран растеж”.  Румяна Цолова от години се занимава с изготвяне на проекти и има доста успехи в тази област.

ОДЗ „Звънче” и ЦДГ „Пролет” са двете детски градини, които заедно със СНЦ „Реформи и развитие” ще реализират дейностите, предвидени по проекта. Идеята е детската градина да се превърне в приятно и желано място на децата, където освен обучение, те да бъдат подпомагани да развият способностите си. Предвижда се закупуване на материали и пособия за оборудване на детските заведения на стойност 43 хил.лв. Общата стойността на проекта е 138 560 лв., като 34 хил. лв. от тях са предвидените разходи за провеждане на различни събития с децата и техните родители.

Предвидени са допълнителни възнаграждения на експерти и преподаватели, които ще бъдат ангажирани в извънкласните дейности.