Дадоха имот за 20 години безвъзмездно на футболисти

54754_600

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот в Самоков, по повод постъпило заявление от 14.08.2020г. от Български футболен съюз.

Общински съвет-Самоков даде съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от двадесет години на Български футболен съюз, сдружение с нестопанска цел. Имотът е с площ от 7 724 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана в Самоков.