Дават акт 16 на депото

От 24 март започва работа Държавната приемателна комисия за Регионалното депо за битови отпадъци на общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня. Комисията трябва да свърши работата си за десет дни и да издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация, т.е. АКТ 16. След това Депото ще започне работа.

Общината получи комплексно разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда, с което се разрешава работата на депото, а Общината е задължена да извършва мониторинг на техническите и емисионни показатели на въздуха, водата и почвите, за да не се допуснат несъответствия с нормите за опазване на околната среда.

Както е известно, самоковци бяха против съществуването на регионалното депо на територията на общината. Местната власт не прие протеста на обществеността, стигна се дотам, че Инициативният комитет бе осъден и за едно съдебно заседание плати разноски за адвокатски хонорар в размер на 1000лв.