ДАВАМ ТИ КОПЧЕ, ПРИШИЙ МИ БАЛТОН ПО САМОКОВСКИ

На февруарската сесия бе предложена за гласуване докладна от кмета Владимир Георгиев, относно постъпило заявление от „Бороспорт” /собственост на „Мултигруп“/, с което иска разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот № 65231.920.334 в кв. 29 по плана на Боровец с площ 8 640кв.м.

Докладвано бе и проекторешението на Постоянната комисия по „Устройство на територията и екологията“ за изработването на подробен устройствен план за обособяване на нов УПИ IV- „3a съоръжения за зимни спортове и обслужващи сгради” и обслужваща алея с усилена настилка за пешеходен достъп до него, като се обособи устройствена зона за „Техническа инфраструктура – Тинф” с показатели: плътност на застрояване – до 80%, коефициент на интензивност – до 1.2, височина до 12 м, съгласно представеното мотивирано предложение от възложителя. Изпълнител на Мотивираното предложение на „Бороспорт“ /собственост на „Мултигруп“/ е „СВЕТГЕО“ ЕООД, а проектант е арх. Райна Куманова. Върху този поземлен имот са разположени долна станция на четириседалкова въжена линия „Мартинови бараки“, както и ресторант „Черния тигър“, Пицария „Венеция“, „Елените“, „Лавина“, „ВИП Еротик“, „Горски кът“, „Камината“ и „Франкос“ без „Черната котка“.

На заседание преди сесията Постоянната комисия по „Устройство на територията и екологията“  е разгледала докладната. При гласуване е получила 3 гласа „За“ и 2 „Въздържал се“. Съветниците Емил Кривошиев /Български лейбъристи/, Вероника Стефанова /ГЕРБ/ и Стоимен Перфанов /ВМРО-БДЦ/ са били „За“, Николай Николов /БСП/ и Мариана Дренска от /„Самоковци за Самоков“/ са гласували „Въздържал се“.

Съветници на сесията изразиха учудването си защо никой от „Бороспорт“ /собственост на „Мултигруп“/ не дойде пред тях на заседанието, за да потвърди, че искат да правят шестседалков лифт и да отговорят на въпроса какво ще строят на парцел с площ близо 4 декара. Думата взе главният архитект Надежда Клинчева. Тя даде разяснения относно намеренията на „Бороспорт“. „Главният архитект на Община Самоков изглежда е добре запозната с идеите на „Мултигруп“ и знае как да защити интересите им“ – коментираха съветници.

 

По време на сесията съветникът д-р Панев заяви, че не трябва да се взима допълнително общински земя за съоръжението. „Не знам общинска администрация знае ли какво ще става с този общински имот от „Ледените ангели“ до писта „Червено знаме“. Не беше ли по-добре да се помисли? Ще гласувам въздържал се или против това решение. Смениха съоръженията на „Ястребец“ и на „Маркуджик“ 2 и се спази същото трасе. Не е необходимо да се изгражда обслужваща сграда, какво ще е следващото й предназначение, какво означава това „обслужваща сграда?“ – попита съветникът. „Най-вероятно там ще има хотел. Не съм съгласен така да се раздават имоти общинска собственост в Боровец. По програмата ни за приватизация се предвижда още два декара около „Червено знаме“ да се приватизират, даже и около един друг хотел на първи плац. Ще подготвя питане към кмета за собствеността в Боровец и това, което остана за Общината. Там присъствието на самоковци вече се изчерпва само с паркирането. Всичко останало е променило собствеността си незнайно как и докога. Как и кога е променена собствеността на имоти  в Боровец и са изградени приключенски паркове и писти за моторни шейни, за велотуризъм, за които трасетата минават през писти? Разрешавал ли е някой тези трасета?“ – попита д-р Панев.

 

Съветникът Петър Георгиев заяви, че Боровец се раздава от общинска администрация на парче. „Особено на големите в кавички „инвеститори“. Не може да има един кабинков лифт от края на 80-та година, който е много по-опасен от всичко останало. Не знам как все още е в движение. След като толкова години се печели от този лифт, не знам защо не се поиска инвестиционно намерение да го подменят. Само като видиш кабинките, те е страх да седнеш. Прави, се освен това, огромен проект за прословутия златен триъгълник, а това е съседно парче, до него. Това означава, че пак работим на парче, ние не знаем какво ще правим в този триъгълник, а даваме разрешение да се строи друга барака или нещо много луксозно. То ще съвпада ли с този проект, за който даваме пари и викаме международна комисия за конкурс?“ – коментира инж. Петър Георгиев.

Силвия Стойчева – председател на Общински съвет, също взе думата: “Смущава ме обстоятелството, че тук колеги говорят от името на инвеститора, говори главният архитект на Общината, а самите те нито на заседанието на комисията са идвали, нито в момента присъстват тук, за да защитят аргументирано защо Общинският съвет трябва да приеме такова решение. Защо е така – нека всеки сам да си направи извод“ – заяви Стойчева.

„Никой не е против изграждането на лифт, не е ясно защо се обособява парцел за строеж“ – споделиха по време на сесията съветници.

Гласуването на предложението на Постоянната комисия по „ТСУ и екология“  беше следното:

за със „За“ Александър Боев, Вероника Стефанова, Венета Галева, Ирена Гелова, Катя Янакиева /ГЕРБ/, Ангел Немов и Емил Кривошиев, /Български лейбъристи“/, Антон Томов, Борислав Филчев, Мая Христева и Християн Попов /ВМРО-БДЦ/, Георги Големинов /БСП/, Мартин Мартинов /Евророма/, Спас Кордев /“Самоковци Самоков“/.

Въздържал се бяха: от БСП Антоанета Антонова, Бойка Михайлова, Любомир Борисов, Йордан Стоянов, Николай Николов, Силвия Стойчева. „Въздържал се“ гласуваха още Светлана Атанасова и Васил Зашкев от Реформаторски блок,  Петър Георгиев, Димитър Панев и Марияна Дренска от „Самоковци за Самоков“.

Общо 14 съветници гласуваха със „За“, „Въздържал се“ гласуваха11. Предложението не се прие.

„И друг път се е случвало съветници да гласуват такива нелепи решения, с които се взима от общински терени в Боровец. Все едно да се пришива балтон към копче“ – коментира се в Самоков. „Същестуващата начална станция на действащата четириседалка е 201 кв.м.“ – припомнят скиори.

„Ако се даде този терен, каква ще е съдбата на заведенията в него, ще се премахнат ли“ – питат се наематели от Боровец. Сред обектите са „Пицария Венеция“, „Черния тигър“ и други, съседни на тях.

След сесията самоковци коментираха с учудване, че съветниците от ГЕРБ са подкрепили предложения от „Бороспорт“ проект за ПУП, с който се надвишава многократно площта на имота, на който сега има сграда.

Потърсихме и мнението на депутата от ГЕРБ Валентин Милушев, който е и шеф на ГЕРБ – Самоков. „Не съм запознат в подробности и не мога да коментирам в детайли. Знам, че на сесията е имало такова предложение от „Бороспорт“, говорихме за него, но аз не мога да кажа на кой как да гласува. Доколкото разбрах, понеже лифтът, който искат да правят е по-голям, искат терен от общински имот. Предполагам, че е в интерес на туризма, тогава няма значение от кого идва предложението“ – коментира Валентин Милушев.