Графичната база минава към Музея. От 2017г. не работи

Есовата къща и Графичната база отиват към Музея

По протокол от правната комисия и докладна от кмета на сесията бе предложено и прието от съветниците  Есовата къща и намиращата се в нея Графична база в Самоков да минат към Музея. Според местната власт така би могло да се създаде и Музей на графиката.

Общината ще подпише договор за управление на горепосочените обекти с директора на Исторически музей-Самоков, с който трябва да се уредят въпросите, свързани с управлението и експлоатацията на Есовата къща и Графичната база.
Както е известно, Общината е собственик на Есовата къща, в която се помещава базата, оборудването там е на Съюза на художниците.
Есовата къща е архитектурен паметник от късното Възраждане, Графичната база е създадена в началото на 70-те години на миналия век по инициатива на тогавашния секретар на СБХ и художник – график Зафир Йончев.